TØFFE TØFFE TOGET

Tøffe, tøffe toget

Gjennom berg og dal

Tuter i tunellen

Tut-tut-tut-tut-tut

Stanser på stasjonen

Der går alle av

Tusen takk for turen

Den var veldig bra

tekst tøffe tøffe toget barnesanger barnemusikk gratis barnehage

Klikk på bildet og hør gratis på Spotify