top of page

Bro, Bro Brille

Bro bro brille

Klokka ringer elleve

Keiseren står på sitt høyeste slott

Ser utover land

Ser utover strand

Fare fare krigsmann

Døden skal du lide

Den som kommer aller sist

Skal i den sorte gryyyyte

tekst bro brille barnesanger barnemusikk gratis barnehage spotify
  • Bro bro brille | Populære Barnesanger - Spotify
bottom of page