top of page

Å Jeg Vet En Seter

Å jeg vet en seter med så mange gjeter
Noen har en bjelle n
år de går i fjelle’
Gjetene de springer b
jellene de klinger
Singe-linge-linge-linge

Lang-lang-lang

 

Horn i toppen, ragget på kroppen
Blakke og svarte og hvite og grå
Lang i kjaken, skjegg under haken
Listig og lystig og lett på tå

 

Alle springer løse skynder seg av fjøse
Geitebukken fore o
ppigjennom går’e
Killingene leker a
lle sammen breker
Mæ-æ-æ-æ-æ-æ-æ-æ

å jeg vet en seter barnesanger barneforlaget tekst spotify
  • Å jeg vet en seter | Populære Barnesanger - Spotify

Vilter vinden tuter om tinden
Sneen den skinner på høyeste topp
Men i hellet nedover fjellet
Vokser de vakreste blomster opp

 

Hei da, hvor de skjener over stokk og stener
Over mos og grener g
jennom lyng og ener
Bekken oppi heien s
ynger hele veien
Klonke-lonke-lonke-lonke

Lonk-lonk-lonk

 

Tunge, trette, go’e og mette
kommer de hjem

Når det lir i mot kveld
Hele flokken stanser ved tråkken
Sola har gjemt seg bak høye fjell

 

Og så kommer Anne melker oppi spanne’
Nå må de stå stille e
llers kan hun spille
Siden ut på kvelden s
trør hun salt på hellen
Sikke-sikke-sikke-sikke

Sikk-sikk-sikk

 

Alle tripper, napper og nipper
Hopper og stanser

Og stanger på snei
Nikker, nyser, står litt og fryser
Går inn i fjøset og varmer seg

bottom of page