1. Løftet om døperens fødsel

2. Budskapet til Maria

3. Maria og Elisabeth

4. Josef

5. Juleevangeliet

6. Herodes vil drepe Jesusbarnet

7. Jesus som tolvåring i tempelet

8. Døperen Johannes

9. Peters fiskefangst

10. Bergprekenen

11. Offiserens Tjener

12. Jesus stiller stormen

13. Jesus metter fem tusen

14. Den barmhjertige samaritan

15. Jesus går på vannet

16. Den bortkomne sønnen

17. Den ubarmhjertige tjeneren

18. Sakkeus

19. Jesus rir inn i Jerusalem

20. Hosianna, Davids sønn

21. Jesus og tempelhandlerne

22. Judas

23. Nattverden

24. Jesus blir fanget i Getsemane

25. Jesus for det høye råd

26. Peter fornekter Jesus

27. Jesus blir korsfestet

28. Jesus blir gravlagt

29. Jesus står opp

30. Jesus viser seg for disiplene

KRLE Barnebibel - Det Nye Testamentet

kr 85,00Pris