top of page

Peter Fornekter Jesus
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Jesus var sammen med disiplene i Getsemane, da han ble tatt til fange. Han ble ført bort til øverstepresten, Kaifas. 

Peter fulgte etter. Han ville gjerne se hva de skulle gjøre med Jesus.

Midt på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt der.

 

En tjenestepike fikk øye på Peter som satt og varmet seg. Hun gikk bort til ham og sa:

Du var også med denne Gallieeren Jesus! 

Peter nektet og sa:

- Jeg skjønner ikke hva du snakker om. 

Da han gikk mot porten, fikk en annen jente øye på ham og sa til dem som sto der:

- Han der var med Jesus fra Nasaret.

Peter nektet på ny, og sa at han aldri hadde sett denne Jesus.

Like etter kom en av vaktene bort til Peter

- Visst er du en av dem, dialekten røper deg!

Peter ga seg til å banne og sverge.

- Jeg kjenner ikke denne mannen. 

I det samme gol hanen. Da husket Peter hva Jesus hadde sagt til ham: Før hanen galer skal du fornekte meg tre ganger.

Peter gikk ut porten og gråt bittert.

Barneforlaget

peter fornekter jesus kaifas nasaret påske barnebibelen bibel barn krle det nye testamentet
  • Peter Fornekter Jesus

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page