top of page

Løftet Om Døperens Fødsel
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Da Herodes var konge, var det en prest i Judea som het Sakarja. Sakarja og konen, Elisabeth var barnløse for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå høyt oppi årene.

 

En dag da Sakarja var i tempelet, kom Herrens engel til ham og sa:

- Frykt ikke Sakarja! Gud har hørt din bønn. Din kone skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Dette barnet skal være til glede for mange mennesker.

 

Sakarja kunne ikke tro det han hørte.

- Hvordan kan jeg være sikker på det? Jeg er jo gammel, og min kone er høyt oppi årene.

Da svarte engelen:

Jeg er engelen Gabriel, og jeg er sendt til deg med dette gledesbudskapet. Men fordi du ikke tror mine ord, skal du bli stum og ikke kunne tale, til dagen dette har skjedd.

Barneforlaget

løftet om døperens fødsel sakarja gabriel barnebibelen bibel barn krle det nye testamentet
  • Løftet om døperens fødsel

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page