top of page

Josva Leder Folket
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Moses var blitt en gammel mann. Han hadde vært en god leder for israelsfolket i 40 år. Moses hadde ført israelittene ut av Egypt, og var nå på grensen til Kanaan.

 

Moses fikk ikke selv oppleve det lovede landet, men Gud lot ham se utover Kanaan fra toppen av Pisga-fjellet, hvor han døde og ble begravet.

 

Da Moses var død, sa Herren til hans medhjelper Josva:

- Israelsfolket trenger en ny leder. Det er du som skal føre israelittene inn i det lovede landet. Du må være modig og sterk! Jeg skal gå med deg slik jeg gikk med Moses.

 

Herren ba Josva gjøre seg klar til å føre folket inn i Kanaan.

Like etter samlet Josva folket sitt, og sa:

josva leder folket barnebibelen bibel barn krle det gamle testamentet
  • Josva Leder Folket

- Gjør i stand mat til ferden, for om tre dager skal dere gå over Jordan, og inn i det landet som Gud vil gi dere.

Josva sendte to speidere i forveien.

- Gå av sted for å se dere om i landet, særlig i Jeriko.

Speiderne gikk av sted og tok seg inn i huset til en kvinne som het Rahab, og der fikk de overnatte.

Det tok ikke lang tid før ryktene begynte å gå.

- Det er kommet spioner for å ta over landet vårt, sa noen. Ja vi så dem snuse langs bymuren.

Det var til og med noen som hadde sett dem krype inn i huset til Rahab. Hun bodde i et hus som var bygget i ett med bymuren. Kongen sendte derfor bud til henne og sa:

- Kom frem med de mennene som har tatt seg inn i huset ditt! De er kommet for å spionere på landet vårt.

Rahab svarte:

- Det kom noen menn til meg, men jeg vet ikke hvor de var fra. I skumringen, da byporten skulle stenges, gikk de ut igjen. Jeg vet ikke hvor de tok veien. Dere tar dem nok igjen hvis dere skynder dere. 

Kongens menn satte etter på veien mot Jordan.

 

I virkeligheten hadde Rahab ført mennene på taket, og gjemt dem under en haug med linhalm.

Hun listet seg opp, og fortalte hva som var hendt.

- Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Alle i Jeriko skjelver av frykt. Ja, vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen da dere dro ut fra Egypt. Siden jeg har hjulpet dere, må dere love å vise godhet mot meg og min familie. Mennene svarte:

Så lenge du ikke røper vårt ærend til noen, så skal du og din familie bli skånet.

Rahab firte dem ned fra vinduet med et rep.

- Dra opp i fjellet, og hold dere skjult der i tre dager, til kongens menn har vendt tilbake. Da vil dere være trygge.

Mennene gjorde som Rahab sa, og da de omsider kom seg ned fra fjellet, og tilbake til leiren fortalte de hva som var hendt dem. De sa til Josva:

- Herren har gitt oss landet. Alle som bor der skjelver av frykt for oss.

 

Morgenen etter sto Josva tidlig opp, og samlet israelsfolket.

- Dere må gjøre dere klare for å krysse Jordanelven, og gå inn i Kanaan.

Barneforlaget

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page