top of page

Jesus Rir Inn i Jerusalem
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Jesus og disiplene var på vei til Jerusalem. 

Da de kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to disipler til landsbyen. 

- Dere vil finne en eselfole som står bundet til en stolpe. Løs folen og ta den med til meg. Hvis noen prøver å stoppe dere, skal dere si, Herren har bruk for den.

 

Disiplene gjorde som Jesus hadde sagt.

Da de kom tilbake med den lille eselfolen, la de kappene sine på den, for at Jesus skulle sitte godt.

Og slik red Guds sønn inn i Jerusalem sittende på en eselfole.

 

Der Jesus red ble han møtt av store folkemengder. Folket bredte kappene sine på veien. De jublet og sang:

Hosianna Davids sønn som kommer i Herrens navn, Hosianna Davids sønn velsignet være han som kommer i herrens navn!

jesus rir inn i jerusalem oljeberget betania betfage disipler barnebibelen bibel barn krle det nye testamentet
  • Jesus rir inn i Jerusalem

Jesus dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring, gikk han ut til Betania igjen sammen med disiplene sine, for det var blitt sent på dagen.

Barneforlaget

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page