top of page

Jesus Går På Vannet
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Jesus ville være en stund alene for å be. Derfor sendte han disiplene i forveien med en båt over Genesaretsjøen.

 

Da det nærmet seg kveld, blåste det kraftig opp. Båten med disiplene ble kastet frem og tilbake i de store bølgene.

Jo mer de strevde med å ro mot land, jo lengre ut ble de ført.

 

Jesus visste at disiplene var i vanskeligheter og gikk ut til dem. Da de fikk øye på ham i mørket, trodde de han var et spøkelse og skrek av redsel. 

- Vær ikke redde! Det er meg! Beroliget Jesus dem.

- Hvis det er deg, herre, sa Peter, så la meg gå bort til deg på vannet.

- Bare kom, sa Jesus.

jesus går på vannet genesaretsjøen barnebibelen bibel barn krle det nye testamentet
  • Jesus Går På Vannet

Peter steg ut av båten og tok flere skritt bortover vannet, men da han så ned på de urolige bølgene, mistet han motet og begynte å synke.

- Redd meg, Herre! ropte han.

Jesus strakte ut hendene og grep tak i Peter.

- Hvorfor tvilte du? Hvor er din tro?

 

Da de steg opp i båten la stormen seg, og sjøen ble rolig. 

Disiplene falt ned på kne for Jesus. De visste nå at han var Guds sønn.

Barneforlaget

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page