top of page

Jesaja Får et Syn i Tempelet
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Jesaja var en av Herrens profeter. Gjennom han snakket Gud til folket. 

Jesaja fortalte om Messias som skulle komme, og som ville bringe håp og frelse til alle på jordenHan sa:

- For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Han skal være Rådgiver, Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

 

En dag da Jesaja var i tempelet i Jerusalem, fikk han et mektig syn. Han så Gud sitte på en høy og mektig trone. Over ham var det engler som sang:

- Hellig, Hellig, Hellig Herren Sebaot. Hele jorden er fyllt med hans herlighet! Ære være Gud.

 

Gud spurte:

- Hvem skal jeg sende?

Jesaja svarte:

- Se, her er jeg. Send meg!

jesaja får et syn i tempelet herren sebaot messias barnebibelen bibel barn krle det gamle testamentet
  • Jesaja får et syn i tempelet

Herrens stemme runget i tempelet:

- Jesaja, Du vil bringe mitt ord til folket. Til å begynne med vil folket verken høre eller forstå, og de vil nekte å omvende seg.

Profeten ble trist da han hørte dette, men smilte når han fikk høre at det ville komme en tid, da glede og lykke vil være overalt.

 

Herren selv ville komme ned på jorden for å se til folket sitt, like kjærlig som en gjeter passer sine sauer. De som vil følge ham vil få en ny styrke, og være trygge til evig tid.

Barneforlaget

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page