top of page

Herodes Vil Drepe Jesusbarnet
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Da Jesus ble født i Betlehem, var Herodes konge. 

Tre vismenn fra østen kom til Jerusalem og spurte:

- Hvor er Jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi kommer for å hylle ham.

 

Kongen ble svært urolig da han hørte dette. Han sendte bud på overprestene og de skriftlærde, og spurte dem hvor Messias skulle bli født.

- I Betlehem, i Judea, svarte de. For det står skrevet hos profeten.

 

Herodes kalte vismennene til seg i all hemmelighet og spurte dem ut om stjernen som hadde vist seg. Han sa:

- Dra av sted til Betlehem og forhør dere om dette barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg, slik at også jeg kan komme og tilbe det.

Herodes Vil Drepe Jesusbarnet gud nasaret barnebibelen bibel barn krle det nye testamentet
  • Herodes Vil Drepe Jesusbarnet

Da vismennene hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Stjernen de hadde sett, gikk foran dem, inntil den ble stående over stallen der barnet var.

Vismennene gikk inn, og da de fikk se barnet hos moren Maria, falt de på kne og hyllet det.

De åpnet skrinene sine, og bar frem gaver til barnet. Gull, røkelse og myrra.

Den natten advarte Gud vismennene mot å fortelle Herodes hvor han kunne finne Jesus. De valgte derfor en annen vei hjem til sitt land.

 

Da vismennene hadde dratt, viste en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa:

Stå opp og ta med deg barnet, og barnets mor og flykt til Egypt. Der skal dere bli til jeg sier fra. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.

Josef sto straks opp og gjorde som engelen hadde sagt. Den lille familien ble i Egypt til Herodes var død.

Josef, Maria og det lille Jesusbarnet kunne nå dra tilbake til sitt hjemland Galilea. Der bosatte de seg i byen Nasaret.

Barneforlaget

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page