top of page

Elias Siste Reise
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Profeten Elia var blitt gammel, og tiden på jorden var snart over. Elisja skulle bli hans etterfølger. Nå skulle Elia legge ut på sin siste reise. Gud ville sende ham til Betel. Elisja ville gjerne følge sin mester, så de dro sammen.

 

Da de nærmet seg Betel, kom profetdisiplene i byen mot Elisja og hvisket:

- Vet du at Gud kommer til å hente Elia i dag? 

- Ja, jeg vet det, men jeg vil ikke snakke om det, svarte Elisja og skyndet seg etter Elia. 

 

Da de nærmet seg Jordan, kom profetdisiplene i byen bort til Elisja og sa:

- Vet du at Herren vil ta din mester bort fra deg i dag?

- Ja jeg vet det, men jeg vil ikke snakke om det, svarte Elisja og skyndet seg etter Elia.

 

Langt om lenge kom profetene frem til Jordanelven. Elia tok av seg kappen og slo på vannet med den. Vannet delte seg, slik at begge kunne gå over på tørr bunn.

profeten elia elisja betel barnebibelen bibel barn krle det gamle testamentet
  • Elias Siste Reise

Mens de gikk der, spurte Elia:

- Er det noe du vil at jeg skal gjøre for deg før jeg drar herfra? 

- La meg få din kraft og storhet! Svarte Elisja.

- Det er ikke lite du ber om, men ser du meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om.

I neste øyeblikk kom en stor ildvogn med ildhester foran, og skilte profetene fra hverandre.

Før Elisja rakk å tenke, ble Elia dratt opp i vognen, og ført opp mot himmelen i en kraftig storm. Elisja prøvde å følge himmelvognen med øynene. Han ropte:

- Min far, min far! Ikke forlat meg!

Da han ikke kunne se dem lenger, brast han i gråt. Gjennom tårene så han at kappen til Elia lå ved elvebredden. Han løftet kappen opp, og slo på vannet med den, slik Elia hadde gjort. 

- Herre min Gud, hvor er Elia? ropte han.

I neste øyeblikk delte vannet seg slik at han kunne gå over til den andre siden.

 

Profetene fra Jeriko sto fortsatt og fulgte med. Da de så vannet dele seg, nikket de bekreftende til hverandre, og sa:

- Elias ånd hviler nå over Elisja.

De gikk bort til Elisja og kastet seg til jorden for ham. Dette var starten på reisen som ventet den nye profeten.

 

Barneforlaget

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page