top of page

Den Bortkomne Sønnen
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Den tredje lignelsen som Jesus fortalte handlet om den bortkomne sønnen. 

 

En rik bonde hadde to sønner. En dag sa den yngste:

Far, vil du gi meg den delen av arven som tilhører meg?
Faren gikk med på det, og sønnen tok sin del av pengene og dro til et land langt borte.

 

Da han hadde sløst bort alt han eide, kom det en stor hungersnød over landet.

Den unge mannen fikk arbeid hos en bonde som sendte ham ut på jordene for å passe grisene. Han måtte ta til takke med den samme maten grisene fikk.

Full av fortvilelse sa han til seg selv:

- Faren min har mange tjenere. Alle har godt med klær og mat, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil dra hjem til far og be om tilgivelse. Kanskje jeg kan få arbeide som tjener hos ham.

den bortkomne sønnen tredje lignelse barnebibelen bibel barn krle det nye testamentet
  • Den Bortkomne Sønnen

Faren kunne se sønnen på lang avstand. Han løp ham i møte og kastet seg om halsen på ham. Sønnen sa:

- Far, jeg har handlet ille mot Gud og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å kalles din sønn.

Men faren sa til tjenerne sine:

- Skynd dere! Finn frem de fineste klærne, og gi ham sko på føttene. Jeg vil at dere slakter den kalven vi har fetet opp, for i kveld skal vi ha fest. Sønnen min, som jeg trodde var død, har kommet hjem igjen!

 

Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover, og nærmet seg gården hørte han musikk og dans.

- Hva i all verden er det som skjer? spurte han en av tjenerne.

- Din bror er kommet hjem, og faren din har laget en fest til hans ære.

Den eldste broren ble rasende, og nektet å gå inn i huset. Snart kom faren ut og spurte hva som var i veien.

- Jeg har arbeidet hardt for deg i alle disse årene, og aldri fått noe tilbake.

Men straks denne sønnen din, han som reiste hjemmefra og sløste bort alle pengene sine, kommer hjem, da slakter du den beste kalven!

Barnet mitt. Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men broren din var tapt og nå er han funnet. Da er det rett at vi feirer, at han har kommet tilbake.

Barneforlaget

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page