top of page

Daniels Venner
i Den Glødende Ovnen

Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Kong Nebukadnesar laget en statue av rent gull. Den var femten ganger større enn et menneske.

Så sendte han bud til landshøvdingene, skattemestrene, rådgiverne og dommerne. Han kalte dem sammen for å innvie gullstatuen han hadde reist.

 

Det ble gitt ut en befaling til folket:

- Så snart dere hører lyden av horn og fløyter skal dere falle ned og tilbe kongens gullstatue. Den som ikke gjør det vil straks bli kastet i den glødende ovnen.

 

Så snart folket hørte tonene fra blåseinstrumentene, kastet de seg ned og tilba gullstatuen som Nebukadnesar hadde reist.

 

Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego som hadde høye stillinger i Babylon, var de eneste som nektet å tilbe kongens gudebilde.

daniels venner i den glødende ovnen nebukadnesar barnebibelen bibel barn krle det gamle testamentet
  • Daniels venner i den glødende ovnen

Nebukadnesar ble rasende. Han tilkalte de tre mennene, og sa:

- Er det sant at dere ikke dyrker min Gud, og ikke tilber gullstatuen jeg har reist? Den som ikke tilber den vil bli kastet i ovnen med flammende ild.

De tre mennene svarte:

- Vår Gud vil redde oss fra den glødende ovnen og beskytte oss mot deg! Vi vil ikke tilbe gullstatuen du har reist!

Kongen ble rasende. Han sørget for at ovnen var sju ganger så varm som den pleide å være. Så ble Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego kastet inn i flammene.

 

Da kongen skulle se etter hvordan det gikk, oppdaget han at mennene sto der i ilden uten å bli skadet. Han ble forferdet.

- Var det ikke tre menn vi kastet i ilden?

- Jo visst, Konge, svarte de.

- Jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden. De har jo ikke tatt noen skade. Den fjerde ser ut som en gudesønn!

 

Kongen gikk bort til døren til den glødende ovnen og ropte:

- Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, dere som er tjenere av den høyeste Gud, kom ut av flammene.

Landshøvdingene, skattemestrene og rådgiverene stimlet sammen rundt dem. De kunne ikke tro det de så. Håret på hodene var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og de luktet ikke brent.

Da tok Kongen til ordet og sa: 

- Lovet være Sjadrak, Mesjak og Abed-Negos Gud, som sendte sin engel og reddet sine tjenere. De risikerte livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen.

 

Kongen gav de tre mennene stor makt i provinsen, Babylon.

Barneforlaget

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page