top of page

Daniel Tyder Kongens Drøm
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Nebukadnesar var konge i Babylon.

Den siste tiden hadde han drømmer som gjorde ham så urolig at han ikke fikk sove. Han sendte bud på spåmenn og stjernetydere.

Kongen sa til dem:

- Jeg har hatt en drøm som gjør meg så urolig til sinns. Jeg vil gjerne vite hva jeg har drømt.

- Fortell dine tjenere hva du har drømt, svarte stjernetyderne. Så skal vi si deg hva drømmen betyr!

- Hvis dere ikke kan fortelle meg hva drømmen betyr, vil husene deres bli til en grushauger, og dere vil dø! ropte kongen. Kan dere derimot fortelle meg hva jeg har drømt vil dere få stor rikdom og heder.

Stjernetyderne svarte for annen gang:

Kongen må fortelle om drømmen, så skal vi fortelle hva den betyr! Det finnes ikke et menneske på jorden som kan fortelle Kongen hva han vil vite. Det er det bare Gud som kan.

daniel tyder kongens drøm nebukadnesar barnebibelen bibel barn krle det gamle testamentet
  • Daniel Tyder Kongens Drøm

Nebukadnesar ble rasende, og befalte at alle vismenn i Babylon skulle drepes. Da befalingen kom ut, lette de også etter Daniel og vennene hans for å drepe dem.

Daniel, som var en ung vismann, vendte seg til Arjok, kongens sjef over livvaktene. Han ville vite hvorfor kongen hadde gitt denne strenge befalingen. Arjok fortalte hvordan det hang sammen. Daniel ba om få en frist, slik at han kunne tyde kongens drøm. Deretter gikk han hjem og fortalte vennene sine hva som var hendt.

Hele dagen og kvelden ba de til Gud om å åpenbare hemmeligheten, så ingen vismenn skulle miste livet i Babylon. Den samme natten ble hemmeligheten åpenbart for Daniel.

 

Dagen etter dro Daniel til slottet. Det var en utålmodig konge som ventet på vismannen.

- Er du virkelig i stand til å fortelle meg drømmen min, og tyde den?

- Ærede konge! Den hemmeligheten er det bare Gud i himmelen som kan fortelle, svarte Daniel. Men Gud har vist meg drømmen din, og hva den betyr.

 

I drømmen din så du en billedstøtte. Hodet på støtten var av rent gull, bryst og armer av sølv, magen og hoftene av kobber og legger og føtter av jern.

Plutselig ble det revet løs en stein fra fjellet, men ikke av menneskehender. Steinen traff statuen og knuste den. Alt av gull, sølv, bronse og jern ble til støv og blåste bort. Steinen som traff statuen ble til et stort fjell som dekket hele jorden.

 

- Det er akkurat hva jeg drømte! Ropte kongen henrykt. Fortell meg nå hva drømmen betyr! 

- Hodet av gull er deg, store konge, og delene av sølv, gull, jern, bronse er riker som skal komme etter ditt. Noen riker vil være sterke, og andre svake, men ingen vil vare evig. Steinen er Guds rike, for det er større enn noe kongerike på jorden, og skal aldri bli ødelagt.

 

Nebukadnesar var målløs. Han kastet seg ned med ansiktet mot jorden, og hyllet Daniel.

- Sannelig den guden dere dyrker, er Gud over alle guder, og Konge over alle konger.

Kongen gav Daniel store gaver, og lot ham styre over Babylon. Daniel ble den fremste av alle kongens rådgivere.

Barneforlaget

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page