Gutt med Pug valp

HODE, SKULDER, KNE OG TÅ

Hode, skulder, kne og tå

Kne og tå

Hode, skulder, kne og tå

Kne og tå

Øyne, ører, kinn å klappe på

Hode, skulder, kne og tå, kne og tå

NORGE NORWAY 98814363 Eidsvoll

© 2021 barneforlaget