top of page
Image by Gradienta

Julesanger | Spillelister

  • Spotify - Populære Barnesanger
  • YouTube - Populære Barnesanger
  • Apple Music - Populære Barnesanger
  • Julesanger For Barn | Deezer

Tenn Lys

Tenn lys
Et lys skal brenne for denne lille jord
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor
Må alle dele håpet så gode ting kan skje
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det

 

Tenn lys
To lys skal skinne for kjærlighet og tro
For dem som viser omsorg og alltid bygger bro
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem

 

Tenn lys
Tre lys skal flamme for alle som må sloss
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss
Må ingen miste motet før alle folk er ett
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett

 

Tenn lys
Nå stråler alle de fire lys for ham
Som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå

 

Tenn lys
For livets rikdom, for jord og luft og vann
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land
Må ingen være redde, og mangle hjem og brød
Tenn lys og håp i verden, mot fattigdom og nød

tekst tenn lys helene bøksle
  • Tenn Lys | Helene Bøksle
bottom of page