RO, RO, RO DIN BÅT

Ro, ro, ro din båt

Ta din åre fatt

Vuggende, vuggende

Vuggende, vuggende

Over Kattegatt

tekst ro ro ro din båt barnesanger barnemusikk gratis barnehage spotify

Klikk på bildet og hør gratis på Spotify