PER OLSEN HADDE
EN BONDEGÅRD

Per Olsen hadde en bondegård, hia hia ho.

Og på den gården var en hund, hia hia ho.

Det var voff, voff her,

Voff, voff der, her en voff, der en voff, overalt en voff voff.

Per Olsen hadde en bondegård, hia hia ho.

 

Per Olsen hadde en bondegård, hia hia ho.

Og på den gården var en katt, hia hia ho.

Det var mjau, mjau her,

Mjau, mjau der, her en mjau, der en mjau, overalt en mjau mjau.

Per Olsen hadde en bondegård, hia hia ho.

 

Per Olsen hadde en bondegård, hia hia ho.

Og på den gården var en sau, hia hia ho.

Det var bæ, bæ her,

Bæ, bæ der, her en bæ, der en bæ, overalt en bæ, bæ.

Per Olsen hadde en bondegård, hia hia ho.

 

Per Olsen hadde en bondegård, hia hia ho.

Og på den gården var en ku, hia hia ho.

Det var mø, mø her,

Mø, mø der, her en mø, der en mø, overalt en mø, mø.

Per Olsen hadde en bondegård, hia hia ho.

tekst per olsen hadde en bondegård barnesanger barnemusikk gratis barnehage spotify

Klikk på bildet og hør gratis på Spotify