top of page

Personvernerklæring

 

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Barneforlaget (heretter kalt BF) sine nettsteder. BF, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: barneforlaget.no og alle dets undersider. 

Personopplysninger som behandles

BF samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
- Kontaktperson
- e-postadresse
- Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av hvilke undersider som besøkes.

Hvordan informasjon innhentes?

BF samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:
- Kontaktskjema
- Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider

Formålet med informasjonen som innhentes
- For analyser, samt å kunne sende relevant informasjon og tilby våre produkter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på barneforlaget.no lagres i vårt markeds system, som brukes til markedskommunikasjon.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte BF.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men BF kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av BF.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at BF ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Mail: info@barneforlaget.no

bottom of page