top of page

Rottefangeren Fra Hameln
Et eventyr om ærlighet

Det var en gang en liten by som het Hameln. 

Byen lå i en dal omkranset av høye fjell.

I Hameln måtte barna gjøre alt arbeidet, ingen av de voksne ville hjelpe dem. De voksne sov mens barna passet dyrene, hogget ved og gjorde rent.

 

En dag kom det store, stinkende rotter og overtok Hameln. De spiste all maten de kom over, og folket ble rasende. Borgermesteren lovet en sekk med gullmynter til den som klarte å drepe rottene, men ingen meldte seg.

Til slutt kom en spillemann som sa at han godt kunne fange alle rottene. Han tok frem en fløyte og begynte å spille. Han spilte, og han spilte, og rottene begynte å følge etter ham, vekk fra Hameln og ned ut i elven, hvor de druknet alle som en.

Rottefangeren dro glad og fornøyd for å hente premien sin.

Men borgermesteren ristet på hodet.

rottefangeren fra hameln tekst eventyr for barn lese høre gratis
  • Rottefangeren fra Hameln | Eventyr For Barn | Spotify

Vil du at vi skal takke deg for å kunne spille på fløyta di. Jeg gir ikke en sekk med gull for en liten melodi. Her har du en mynt i stedet.

Men du lovet en sekk med gull til den som kunne drepe rottene! Du lovet det!

Nei det gjorde jeg ikke! Løy borgermesteren. Jeg har aldri sagt noe slik!

Rottefangeren ble sint, og ropte så høyt at alle i Hameln kunne høre ham.

Dere er grådige løgnere. Dere har til i morgen å gi meg pengene mine, ellers tar jeg barna deres.

Ha, ja bare prøv, sa borgermesteren.

De voksne i byen lo av rottefangeren når han gikk sin vei. 

Neste dag kom han tilbake og sa:

Vil dere nå gi meg gullet dere lovet? 

Nei! ropte byen. Vi vil ikke gi deg noe!

Rottefangeren sukket:

Dere er ikke snille mennesker. Dere er late løgnere, og dere tvinger barna til å gjøre alt arbeidet. Dette er ikke riktig! Nå tar jeg med meg alle barna. Jeg vil passe på dem og la dem leke, for de skal ikke bli som dere!

 

Rottefangeren tok frem fløyten sin og begynte å spille en ny melodi. Han spilte, og spilte, og plutselig sluttet barna å arbeide. De begynte å danse etter rottefangeren ut av Hameln. 

 

De voksne ba på sine knær, men rottefangeren ville ikke høre på dem. Han trodde nemlig ikke på at de mente det, når de sa unnskyld. 

Rottefangeren tok med seg alle barna og gjemte dem i fjellene. Der fikk de lov til å være barn. De lekte sammen, og var lykkelige.

Gradient bakgrunn
bottom of page