top of page

Det Snille Trollet
Et eventyr om å ikke forhåndsdømme
Forfatter: Christopher Thaulow-Landmark

I en skog, hvor trærne strakte seg høyere enn noen andre trær og fuglene sang vakrere enn noe annet sted, bodde det et troll. Dette trollet var annerledes enn de andre eventyr-trollene som var rampete og skumle. Dette trollet var snill og godhjertet.

 

Alle barna i landsbyen elsket det snille trollet. De smilte når de så det, og lekte med det. 

Men så var det noen som var redde for trollet… De voksne. De hadde nemlig bare hørt historier om skumle troll som skremte folk og stjal ting.

Det snille trollet forsto at de voksne var redde for ham, så han la en plan.

eventyr tekst det snille trollet troll
  • Det Snille Trollet i Skogen | Eventyr For Barn

Tidlig om morgenen, mens solen steg opp på himmelen, begynte han å rydde stien som førte til landsbyen. Trollet fjernet grener og steiner, og gjorde stien trygg. Etterpå gikk trollet til skolegården og begynte å male vakre bilder på veggene. Han malte solen, blomster og smilende dyr. Barna jublet av glede når de så de fargerike maleriene.

 

Men trollet stoppet ikke der. Han gikk ut på jordene og plantet frø og vannet plantene.

Trollet passet også på skogen, og sørget for at dyrene hadde nok mat og ly. 

 

Det tok ikke lang tid før de voksne begynte å legge merke til hvor mye godt han gjorde for dem og naturen. De forsto at han ikke var farlig, men én som ønsket å hjelpe. 

 

Snart kom de voksne frem fra skjulestedene sine, og takket trollet for alt det hadde gjort.

Fra den dagen av levde det snille trollet og menneskene lykkelig sammen i skogen.

Barneforlaget

Gradient bakgrunn
bottom of page