top of page

Anansi og Verdens Visdom
Et eventyr fra Ghana

For lenge siden, da verden fremdeles var ny, fantes det en edderkopp som het Anansi. Han var den viseste skapning på jorden. Anansi var veldig grådig og ville ha all visdom som fantes i verden helt for seg selv, slik at han kunne være den aller klokeste. Den som alle måtte komme til for å be om råd.

Derfor bestemte han seg for å samle all visdommen oppe i en stor leirkrukke.

Han vandret over jorden og samlet alt en kan vite om himmelen, skogen, havet, dyrene og puttet det oppe i krukken.

eventyr anansi verdens visdom barn ghana les tekst video film
  • Anansi og verdens visdom | Eventyr For Barn - Spotify

Krukken ble tilslutt stappfull. Så satte han et lokk på den.

Nå måtte han finne et sted å gjemme krukken. Et sted ingen andre kunne finne den.

Han bestemte seg for å gjemme den inne i en stor mørk hule som lå på andre siden av elvebredden. For å komme dit måtte han vasse over elven.

Men ute i elven var det sleipe og glatte stener. Han skled og falt, og krukken fór ut av hendene på edderkoppen og den føk himmelhøyt. Krukken med verdens visdom styrtet mot elven og traff en skarp stein. Krukken knuste i tusen biter og all visdommen rant ut i elvevannet, og elven av visdom rant videre ut i det store havet. Og slik var det at all verdens visdom ble spredd ut over hele verden.

Barneforlaget

bottom of page