top of page

Hvorfor høre barnesanger

 • På lik linje som med eventyr og fabler. For å bedre konsentrasjon, fokus, hukommelse og gjentakelse.

 

 • Sterkt medvirkende til å forberede barnas hjerne til å lære seg språk.

 

 • En viktig forberedelse for senere pedagogisk suksess og følelsesmessig velvære.

 

 • Godnattsanger og rim gir i enhver kultur en egen «signatur» og bøyninger av morsmålet, som forbereder barnets øre, stemme og hjerne for språket.

 

 • Hjelper barnets evne til å tenke i ord, og at å lytte til sang og rim utvikler begge sider av hjernen.

 

 • Forskning viser at musikk påvirker mer enn bare sentrale punkter i hjernen, store deler av høyre og venstre hjernehalvdel er i aktivitet.

 

 • Kilde: The Genius of Natural Childhood. Forfatter: Sally Goddard Blythe

Hvorfor høre barnesanger
Image by Luke Chesser
Image by Luke Chesser
 • Spotify - Populære Barnesanger
 • YouTube - Barneforlaget
 • Apple Music - Populære Barnesanger
 • Deezer - Populære Barnesanger

Hør så mange barnesanger du vil

Hvorfor høre eventyr

 • For å bedre konsentrasjon, fokus, hukommelse og gjentakelse.

 

 • Bedre ordforråd.

 

 • Eventyr og fabler gir barna felles referanser og tema for lek.

 

 • Barna får trening i å følge med på tekst, holde på den røde tråden, og skape mening ut fra språket.

 

 • Lesing, fortelling og samtale spiller en viktig rolle for barnas fortellerferdigheter i skolen.

 

 • Barna kan lære å gjenta, prate om det de har hørt, bli gode fortellere som er glade i å bruke språket. 

 

 • Lære tall og telling.

 • Alle barn elsker eventyr. Eventyr og fabler er morsom underholdning, men også en måte å oppdra nye generasjoner i rett og galt, vise dem konsekvenser av valg og påpeke viktigheten av egenskaper som mot, styrke og trofasthet. Les mer

Hvorfor høre eventyr og fabler
Image by Luke Chesser
 • Spotify - Eventyr For Barn
 • YouTube - Barneforlaget
 • Apple Music - Eventyr For Barn
 • Deezer - Eventyr For Barn

Hør så mange eventyr du vil

bottom of page