top of page

Juleevangeliet
Redigert av: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra Keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 

Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria, og alle dro avsted for å la seg innskrive til hver sin by.

 

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Bethlehem siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.

 

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for de fant ikke husrom noen sted.

 

Det var noen gjetere ute på markene som holdt nattevakt over flokken sin.

juleevangeliet keiser augustus kvirinius messias barnebibelen bibel barn krle det nye testamentet
  • Juleevangeliet

Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem.

De ble overveldet av redsel. Men englen sa til dem:

- Frykt ikke! Se jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn, som ligger i en krybbe.

Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang:

- Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.

 

Da engelen hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre.

- La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.

De skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.

Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte.

Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.

Gjeterne dro tilbake. De lovet og priset Gud for alt de hadde hørt og sett.

Alt var slik som det var sagt dem.

Barneforlaget

hør barnebibelen

  • Spotify - Bibel For Barn
  • YouTube - Bibel For Barn
  • Apple Music - Bibel For Barn
  • Tidal - Bibel For Barn
  • Bibel For Barn | Deezer
  • Bibel For Barn | Amazon
bottom of page