PETTER

VIL TJENE PENGER

Petter ønsker seg en ny fotball, men han vil kjøpe den selv. Til det trenger han penger. Når han ser seg rundt i stuen, får Petter en kjempe idé. 

Andre

har også

kjøpt

NORGE NORWAY 98814363 Eidsvoll

© 2021 barneforlaget