PETTER

VIL LEKE

Petter besøker en venn som bare vil spille spill. Petter vil leke, og når han ikke får noen reaksjon av vennen, får Petter en kjempe idé.