PETTER

VIL LEKE

Petter besøker en venn som bare vil spille spill. Petter vil leke, og når han ikke får noen reaksjon av vennen, får Petter en kjempe idé. 

gratis barnesanger og eventyr