top of page

Edderkoppen
Som Ville Bli Klok

Oversetter: Reidar Bjaanes
Tilrettelegger: Gunhild Sophie Thaulow-Landmark

Det var en gang en edderkopp som gikk til en vismann og spurte:

- Du vismann, kan du fortelle meg hva jeg skal gjøre for å bli klok? 

- Ja, det kan jeg, sa vismannen, men først må du skaffe meg tre ting. Du må skaffe meg halen til en elefant, tårene til en løve og huden til en hyene.

 

Edderkoppen dro hjem til seg selv for å tenke over hva den skulle gjøre for å skaffe disse tre tingene.

eventyr edderkoppen som ville bli klok tekst barn lese
  • Edderkoppen som ville bli klok | Eventyr For Barn | Spotify

- Hvordan skal jeg som er så liten, klare å skaffe halen til en stor elefant? Da fikk han en idé.

Edderkoppen dro av sted til skogen der elefanten oppholdt seg. 

- Hør her, kjære elefant, i den andre enden av skogen er det noen elefant jegere. Jeg anbefaler deg å stå helt stille. Helt stille! For med engang du beveger deg og det rasler i løvet her i skogen, vil jegerne høre det og deretter følge lyden. For at ikke du skal bevege deg binder jeg halen din fast i dette treet.

 

Elefanten ville gjerne berge livet og syntes det var en god idé. Men det elefanten ikke visste, var at jegerne befant seg på samme side av skogen som den selv var.

Da han med sine store ører hørte lyden av jegerne, var det bare en ting å gjøre. Den løp alt den kunne for å berge livet! Og igjen, fastbundet til treet, var halen.

Fornøyd løsnet edderkoppen halen og gikk stolt til vismannen og sa: 

- Kjære vismann, du spurte meg om tre ting, her har du den første. Halen til en elefant. 

- Bra, sa vismannen, da mangler det bare to ting til. Tårene til løven, og huden til hyenen.

 

Edderkoppen dro straks til løven og fortalte det triste som hadde skjedd. At den store elefanten hadde mistet halen.

- Oi, oi, oi! Åh nei og nei så trist! Og så begynte den å felle tårer. 

Da sprang edderkoppen til med en bolle og sa:

- En konges tårer kan ikke falle til jorden. 

 

Så samlet den opp alle tårene til løven, gikk til vismannen og sa:

- Vismann, du ba meg om å samle tre ting. Du har fått halen til elefanten. Nå kommer jeg med tårene til løven.

- Bra, sa vismannen. Nå gjenstår kun huden til hyenen.

 

Edderkoppen tenkte med seg selv:

Hvordan skal jeg, lille edderkopp, klare å skaffe huden til hyenen?

Etter og ha tenkt seg om vel og lenge, inviterte edderkoppen både løven og hyenen til et møte.

- Hei løve, hei hyene! Kan jeg spørre? Hvem av dere er egentlig sterkest her i jungelen? 

Edderkoppen fikk ikke snakket ferdig før løven og hyenen fløy på hverandre, så det hørtes i hele jungelen. 

Plutselig ble det helt stille! Løven sto igjen som vinneren. Hyenen lå død på bakken. 

 

Edderkoppen flådde hyenen og tok med seg huden til vismannen. 

- Kjære vismann, du ba meg skaffe deg tre ting. Nå har du fått halen til elefanten, tårene til løven og huden til hyenen. Kan du nå fortelle meg hvordan jeg skal bli klok?

 

- Kjære edderkopp, sa vismannen. Nå har du skaffet alt det som jeg ba deg om. Ved det, har du vist meg hvilken stor visdom du allerede har. Derfor trenger ikke jeg å fortelle hvordan Du skal bli klok!

 

Og slik slutter fortellingen om edderkoppen som kom til vismannen for å spørre om hvordan den skulle bli klok!

Barneforlaget

Gradient bakgrunn
bottom of page