DYRENE SOM IKKE

VILLE LEKE SAMMEN

På Ullestad gård, oppstår det problemer når griser, kalver og ender skal leke sammen. Klarer de ikke å finne ut av det, må de heller jobbe på gården. Klarer de å bli enige om en lek?

Andre

har også

kjøpt

NORGE NORWAY 98814363 Eidsvoll

© 2021 barneforlaget